Afspraakherinnering

AfsrpaakbevestigingEnige tijd geleden zijn wij begonnen met het versturen van een afspraakherinnering om het enorme aantal ‘niet nagekomen’ of ‘vergeten’ afspraken terug te dringen. Na aanvankelijk een periode te hebben meegemaakt dat dit werkte, er werden minder afspraken vergeten, blijkt dat we nu weer terug zijn bij af.

De afspraakherinnering is een herinnering, géén bevestiging. Indien een patiënt geen herinnering krijgt, gaat de afspraak gewoon door! Het is een HERINNERING.
De reden van het niet ontvangen van een herinnering is in de meeste gevallen een niet meer aktueel 06-nummer of e-mailadres, een volle mailbox etc.. De patiënt dient uiteraard altijd zelf te zorgen dat zijn of haar gegevens kloppen. Wij kunnen uiteraard niet weten wanneer een e-mail adres of GSM-nummer verandert.

Aangezien het no-show (= patient komt niet op de afspraak) aantal weer flink aan het stijgen is, zullen wij deze tijd conform de landelijke richtlijnen in rekening brengen.

U wilt bellen om een afspraak te wijzigen of annuleren en u krijgt het antwoordapparaat te horen? Luister het bandje af! Er wordt ALTIJD een nummer vermeld wat u kunt bellen.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren worden geannuleerd.