Behandelingen

Wat is een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam mondhygienistbinnen de mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Voor de mondhygiënist is in de wet het deskundigheidsgebied omschreven. De titel mondhygiënist is een bij wet beschermde titel en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. Het diploma wordt verkregen na het met goed resultaat afronden van de 3-jarige (vanaf studiejaar 2002-2003 een 4-jarige) HBO-opleiding. De opleidingseisen zijn eveneens wettelijk geregeld.

Wat doet de mondhygiënist?

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie – het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen. Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn:

 • het uitvoeren van een mondonderzoek en indien nodig het maken van röntgenfoto’s en/of gebitsafdrukken
 • het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten op het gebit
 • het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging
 • het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd
 • het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride)
 • het aanbrengen van een ‘laklaag’ op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen (het sealen)
 • het polijsten van vullingen

Daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven. ook kan de mondhygiënist met werkervaring aanvullende opleidingen doen waarbij bijvoorbeeld geleerd wordt om in opdracht van de tandarts kleine gaatjes in tanden en kiezen te vullen.

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?

 • het tandvlees bloedt bij het poetsen
 • tanden of kiezen los gaan staan
 • het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit
 • het tandvlees terugtrekt
 • er regelmatig gaatjes ontstaan
 • er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat
 • er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is
 • wanneer mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is

In de Wet BIG is de toegankelijkheid van de mondhygiënist geregeld.

Waar is de mondhygiënist werkzaam?

De mondhygiënist kan in veel verschillende werkvelden binnen de mondzorg werkzaam zijn, onder andere:

 • in een praktijk van een tandarts of tandarts-parodontoloog
 • in een eigen praktijk (vrije vestiging)
 • in een praktijk van een kaakchirurg of orthodontist
 • in een ziekenhuis of psychiatrische instelling
 • in een instelling voor verstandelijk en/of motorisch gehandicapte mensen
 • bij een universiteit of militair geneeskundige dienst
 • bij een Gemeentelijke Gezondheids Dienst
 • in een verpleeghuis
 • bij een opleiding mondhygiëne aan een Hogeschool
 • in de commercie

Worden de kosten vergoed?

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de zorg door de mondhygiënist, maar stellen soms bepaalde voorwaarden. Het is verstandig eerst hiernaar te informeren. Bespreek ook voorafgaande aan de behandeling met de mondhygiënist de kosten die aan de behandeling verbonden zijn. Dit voorkomt problemen achteraf.

Bleken van tandenWat is bleken?

Het is een proces waarmee verkleuringen van tandglazuur en tandbeen lichter worden.

Wat is de oorzaak van tandverkleuring?

Er zijn vele oorzaken. Vaak heeft verkleuring van de tanden te maken met leeftijd en de consumptie van verkleurende middelen (koffie, thee, cola, tabak, rode wijn, enz.). Ook inname van bepaalde antibiotica of overdadige hoeveelheden fluoride tijdens de tandvorming kan verkleuringen veroorzaken.

Hoe kunnen uw tanden worden gebleekt?

Dat kan op twee manieren:

 • Bleken in de tandartspraktijk
 • Thuis bleken, na instructie door de tandarts

Bleken in de tandartspraktijk wordt onder andere uitgevoerd bij ‘dode’ tanden. De tandarts bleekt de tand van binnenuit. In de verkleurde tand brengt hij een papje aan met een blekend middel dat enkele dagen een blekende werking heeft. Afhankelijk van het behaalde resultaat herhaalt hij de behandeling een of meerdere keren. Uiteindelijk sluit hij de tand af met een definitieve vulling. Bij sommige verkleuringen kan een aanvullende behandeling nodig zijn. De tandarts kan bijvoorbeeld een kunststof of porseleinen schildje op het zichtbare deel van uw tand plakken. Bij thuisbleken maakt uw tandarts een goed passende ‘bleeklepel’ van zachte kunststof voor uw mond. Hiertoe moeten eerst afdrukken (happen) van uw gebit worden gemaakt. Deze bleeklepel is doorzichtig en valt dus vrijwel niet op. In de bleeklepel brengt u zelf een gel aan met een blekende werking. Draag deze lepel tenminste twee weken enkele uren per dag. Afhankelijk van de verkleuring ziet u na enkele dagen of weken resultaat.

Een snellere methode is bleken met behulp van een bleeklamp. Dit gebeurt in de praktijk van uw tandarts. Het voordeel van deze methode is dat het resultaat veel sneller bereikt wordt (na 11/2) uur en dat er geen afdrukken hoeven worden gemaakt van uw gebit. Op deze pagina kunt u kort deze procedure doorlezen.

In onze praktijk maken wij gebruik van de bleeklamp Zoom! Dit is momenteel een van de meest gebruikte bleeklampen.

Voor wie is het bleken van tanden geschikt?

Vrijwel iedereen. De behandeling is voor de een echter effectiever dan voor de ander. Uw tandarts kan met een grondig vooronderzoek bepalen of u geschikt bent voor deze behandeling. Hierbij wordt onder andere naar de huidige tint van uw tanden gekeken.