Tarieven

Voor dit jaar zijn de tarieven weer vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Dit houdt in dat alle tarieven voor alle tandartsen in Nederland gelijk zijn.

Tandartsbehandelingen voor jeugd tot 18 jaar wordt volledig vergoed door alle zorgverzekeraars met uitzondering van gebitsbeschermers voor sport, kronen (alleen vergoeding na afgegeven machtiging van de zorgverzekeraar en orthodontie (eventuele vergoeding loopt via aanvullende tandartsverzekering van ouder).

Voor patiënten ouder dan 18 jaar met een aanvullende tandartsverzekering, geldt dat een zorgverzekeraar tot een bepaald maximum tandheelkundige behandelingen vergoed. Tot welk bedrag dat is hangt van een aanvullende tandartsverzekering af. Dit staat vermeld in de polisvoorwaarden van de desbetreffende zorgverzekeraar.